Termat shkencorë në Gjuhën Shqipe

Këtu gjindet një fjalor Shqip-Latinisht i përpiluar nga një prift jezuit i quajtur Jakopo Jungg, apo në shqip Jak Jungu. Normal, nuk e lexova krejt librin, mirëpo çka më la përshtypje ishte pjesa e terminologjisë shkencore në Gjuhën Shqipe. Shumica e këtyne termave kishin mujtë me u përdorë edhe sot. 🧐

Termat shkencorë sipas fjalorit Shqip Latinisht të Jak Junkut.

#interesant