Sokol Saiti

interesant

Këtu gjindet një fjalor Shqip-Latinisht i përpiluar nga një prift jezuit i quajtur Jakopo Jungg, apo në shqip Jak Jungu. Normal, nuk e lexova krejt librin, mirëpo çka më la përshtypje ishte pjesa e terminologjisë shkencore në Gjuhën Shqipe. Shumica e këtyne termave kishin mujtë me u përdorë edhe sot. 🧐

  • Zotfoli, ia: Teologjia
  • Zotfols, e: Teolog/e
  • dheshkroi, ia: gjeografia
Read more...